ptcp_1
ptcp_2

Piece taśmowe cyklotermiczne przelotowe  charakteryzują się dużą wydajnością i przeznaczone są do wypieku chleba oraz bułek. Ciasto dostarczane jest na ruchomą taśmę (taśma stalowa – siatkowa lub płytkowa) w przystawce wlotu. Stąd przemieszczane jest do tunelu wypiekowego. Po przejściu przez układ zaparowania znajdujący się w przedniej części tunelu następuje właściwy wypiek pieczywa. Gorące spaliny po wyjściu z komory spalania łączą się  z częścią spalin powrotnych w komorze mieszania. W komorze mieszania następuje rozdział spalin na przednią, tylną, prawą i lewą stronę pieca. Przez kanały rozprowadzające spaliny przedostają się do górnej i dolnej przestrzeni grzewczej  w poszczególnych komorach wypiekowych a po ich przejściu trafiają do kanału powrotu i kanału zbiorczego połączonego z wentylatorem. Wentylator zasysa spaliny z których część trafia do komina a część do wtórnego obiegu – reguluje to klapa kominowa oraz klapa na kanale łączącym wentylator z komorą spalania. Regulacja temperatury następuje przez domykanie lub otwieranie za pomocą dźwigni  klap znajdujących się w kanałach spalinowych w komorze mieszania, kanałach rozprowadzających, wejściach do komór wypiekowych i kanale łączącym wentylator z komorą spalania. Ustawienie temperatury podstawowej (praca palnika), prędkości taśmy, przewietrzania, zabezpieczeń odbywa się na pulpicie sterowniczym. Pracą palnika steruje czujnik temperatury umieszczony w komorze mieszania (zabezpieczenia to czujnik temperatury w kanale zbiorczym  oraz czujnik ssania na wentylatorze). W przypadku opalania gazem piec wyposażony jest w klapy przeciwwybuchowe umieszczone na komorze mieszania, kanałach rozprowadzających, kanale powrotu, kanale zbiorczym. Do odciągania pary oraz oparów służą odciągi z zasuwami. Zasuwy ustawia się w zależności od potrzeb. Prawidłowo wyregulowany piec pozwala na uzyskanie wysokiej jakości wypiekanego pieczywa. Wypieczone pieczywo z przystawki wylotu (napęd taśmy) odbierane jest przez transporter schładzający a następnie pakowane lub przekazywane do dalszej obróbki. W skład pieca wchodzą – przystawka wlotu, przystawka napędu, taśma stanowiąca ruchomy stół wypiekowy, komora z  parownikiem, komory tworzące tunel wypiekowy, komora spalania, komora mieszania kanały spalin, wentylator, kanał zbiorczy  ściana czołowa wejścia, ściana czołowa wyjścia, kanały odciągów pary i oparów,  konstrukcja nośna, oblachowanie wewnętrzne, oblachowanie zewnętrzne (blachy nierdzewne), okna wziernikowe, izolacja (wełna mineralna), szafa sterownicza, instalacja elektryczna.

Szerokość stosowanych taśm (mm) – 1650, 2500, 3000.

Powierzchnia wypiekowa pieca – od 15 m2  do  75 m2.