pttp

Piece taśmowe termoolejowe przelotowe charakteryzują się dużą wydajnością i przeznaczone są do wypieku chleba oraz bułek. Ciasto dostarczane jest na ruchomą taśmę (taśma stalowa – siatkowa lub płytkowa) w przystawce wlotu. Stąd przemieszczane jest do tunelu wypiekowego. Po przejściu przez układ zaparowania znajdujący się w przedniej części tunelu następuje właściwy wypiek pieczywa. Piec podzielony jest na sześć niezależnie regulowanych stref grzejących górę i dół tunelu wypiekowego co pozwala na ustawienie żądanych temperatur w strefach podczas wypieku i uzyskanie wysokiej jakości wypiekanego pieczywa. Wszystkich ustawień kierujących procesem wypieku dokonuje się w szafie sterowniczej pieca. Wypieczone pieczywo z przystawki wylotu (napęd taśmy) odbierane jest przez transporter schładzający a następnie pakowane lub przekazywane do dalszej obróbki.

W skład pieca wchodzą – przystawka wlotu, przystawka napędu, taśma stanowiąca ruchomy stół wypiekowy, komora z  parownikiem, (wytwornice pary – tylko niektóre modele) komory tworzące tunel wypiekowy, ściana czołowa wejścia, ściana czołowa wyjścia, kanały odciągów pary i oparów,  konstrukcja nośna, oblachowanie wewnętrzne, oblachowanie zewnętrzne (blachy nierdzewne), okna wziernikowe, izolacja (wełna mineralna), szafa sterownicza, instalacja elektryczna, instalacja pneumatyczna (tylko niektóre modele), instalacja olejowa.

Nośnikiem ciepła w tych piecach jest olej termalny wypełniający instalację olejową pieca.

Instalacja olejowa pieca składa się z modułu kotła wraz z pompą główną i palnikiem, rur rozprowadzających podgrzany w kotle olej do pieca, rur powrotu oleju do kotła, zbiornika wyrównawczego, zbiornika przelewowego, zbiorników buforowych, zaworów regulacyjnych, pomp oraz paneli grzewczych zainstalowanych w komorach wypiekowych.

Zaletą tych pieców jest brak wieży oraz możliwość wyprowadzenia kominów odciągowych w bocznej ścianie pieca. Umożliwia to zamontowanie komory fermentacyjnej nad piecem przez co znacznie ograniczamy powierzchnię piekarni do ustawienia całej linii wypiekowej.

Szerokość stosowanych taśm (mm) –  1000, 1650, 2500, 3000.

Powierzchnia wypiekowa pieca – od 15 m2 do 86 m2.