Piece piekarskie cyklotermiczne typu PKC (ogrzewane olejem lub gazem) przeznaczone są do wypieku chleba żytniego , mieszanego , pszennego oraz bułek i rogali. Wypiek odbywa się bezpośrednio na płytach wypiekowych lub na blachach wypiekowych.

Zasadniczą częścią pieca jest komora spalania. Do niej przykręcony jest zespół czterech komór wypiekowych. Boki komór wypiekowych oraz tył wyłożone są blachą nierdzewną. Tak złożona konstrukcja stanowi trzon pieca. Na trzonie zamocowane są kolektory doprowadzający gorące spaliny między pokłady i odprowadzający spaliny (których część trafia do komina a część do wtórnego obiegu) oraz kanały doprowadzające parę z wytwornic pary do komór wypiekowych i jednocześnie odprowadzające nadmiar pary z komór do komina odciągu pary. Z przodu pieca do komory spalania przykręcony jest  wentylator obiegu spalin oraz palnik. Do trzonu pieca przykręcona jest ściana czołowa. Ściana czołowa w całości wykonana jest z blachy nierdzewnej. Oblachowanie zewnętrzne składa się z osłon nierdzewnych mocowanych w lakierowanych lub na życzenie nierdzewnych prowadnicach. Pomiędzy trzonem  a oblachowaniem zewnętrznym włożona jest wełna mineralna która stanowi izolację pieca.