Piece termoolejowe wsadowe dostosowane zostały do wypieku chleba pszennego, mieszanego oraz żytniego, ale również bułek i rogali. Dzięki wykorzystaniu oleju, jako przekaźnika ciepła, proces pieczenia jest równomierny oraz zoptymalizowany. Właściwości termiczne krążącego w systemie oleju pozwalają m.in. na uzyskania 87% sprawności cieplnej. Wypiek odbywa się bezpośrednio na płytach ceramicznych lub na blachach wypiekowych.

Piece wyposażone zostały w systemy ochronne i zabezpieczające, które zapewniają użytkownikowi bezpieczną eksploatację. W przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa lub sytuacji awaryjnej zagwarantowane jest natychmiastowe wyłączenie pieca.

 

Charakterystyka

  • układ złożony z modułów funkcyjnych pieca i kotła,
  • równomierna temperatura wypieku we wszystkich komorach,
  • możliwość wyposażenia w dodatkową wytwornicę pary zasilającą komorę fermentacyjną,
  • wszystkie układy zabezpieczone przed zwarciem i przeciążeniem,
  • system sterowania umożliwiający ciągły nadzór nad pracą urządzenia,
  • pełne informacje dotyczące procesu pieczenia na panelu operacyjnym.

 

Instalacja kotłowa

Kocioł to kompletna jednostka składająca się z wymiennika ciepła, palnika, pompy cyrkulacyjnej, sterowania elektrycznego i wszystkich niezbędnych do zapewnienia obsługi i bezpieczeństwa czujników i regulatorów. Żądana temperatura początkowa ustawiana jest na regulatorze znajdującym się na piecu. W zależności od wymagań klienta szafa sterownicza może być umieszczona z różnych stron kotła tak jak i umiejscowienie przyłączy, czyli komina, jak i rur łączących kocioł grzewczy z piecem.
Sterowanie kotłem odbywa się komputerowo.